مرکز سفارشگیری آنلاین محصول چاپ

زمان را به شما هدیه میدهیم

مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

زمان را به شما هدیه میدهیم

071-91301003

چاپ کارت ویزیت با قالب آماده (قالب خاص)

یکی از دغدغه های طراحان و مشتریان برای چاپ کارت ویزیت مربوط به کسب و کارشان داشتن یک کارت ویزیت تبلیغاتی با برش دلخواه یا شکل خاص میباشد که این مورد نیازمند هزینه اضافه برای ساخت قالب است . فارس چاپ شرایطی را برای شما فراهم میکند که بتوانید متناسب با نیاز خود و نظر مشتری کارت ویزیت هایی با قالب آماده و برش خاص را بدون نیاز به هزینه ساخت قالب و قالب زنی سفارش دهید. 

در جدول زیر کلیه طرح های کارت ویزیت های قالبدار موجود بوده که میتوانید علاوه بر مشاهده پیش نمایش نمونه ها، فایل نقشه (قالب) هر کدام را دانلود کرده و در فوتوشاپ یا ابزار طراحی استفاده نمایید. به سادگی طراحی خود را داخل قالب ها انجام داده و سپس طرح نهایی را برای ثبت سفارش استفاده کنید. 

هر کدام از کارتها یک سایز دارند که برای دانلود و استفاده قرار داده شده است. در صورت نیاز به ثبت سفارش از گزینه ثبت سفارش استفاده نمایید.در صورتی که برای ثبت سفارش سوالی دارید لطفا آموزش ثبت سفارش در فارس چاپ را مشاهده نمایید. 

کد C01

سایز فایل: 5.4*6.9 سایز کار: 5*6.5

کد C02

سایز فایل: 5.4*6.9 سایز کار: 5*6.5

کد C03

سایز فایل: 5.4*6.9 سایز کار: 5*6.5

کد C04

سایز فایل: 5.4*7.9 سایز کار: 5*7.5

کد C05

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C06

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C07

سایز فایل: 5.4*5.4 سایز کار: 5.4*5.4

کد C08

سایز فایل: 7.4*5.4 سایز کار: 7*5

کد C09

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C10

سایز فایل: 7.9*4.4 سایز کار: 7.5*4

کد C11

سایز فایل: 5.4*7.9 سایز کار: 5*7.5

کد C12

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C13

سایز فایل: 7.9*4.9 سایز کار: 7.5*4.5

کد C14

سایز فایل: 7.9*3.9 سایز کار: 7.5*3.5

کد C15

سایز فایل: 5.4*7.9 سایز کار: 5*7.5

کد C16

سایز فایل: 5.4*7.9 سایز کار: 5*7.5

کد C17

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C18

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C19

سایز فایل: 7.9*5.4 سایز کار: 7.5*5

کد C20

سایز فایل: 7.9*3.9 سایز کار: 7.5*3.5

راهنمای طراحی کارت ویزیت قالب دار