مرکز سفارشگیری آنلاین محصول چاپ

زمان را به شما هدیه میدهیم

مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

زمان را به شما هدیه میدهیم

071-91301003

راهنمای طراحی انواع فولدر

فولدرها و یا پوشه ها از جمله خدمات مورد نیاز برای هر نوع شغلی است که پیش از این به عنوان پوشه کاغذی از آن یاد می شد. این محصول امروزه نه تنها به عنوان ابزاری برای مرتب کردن کاغذها، اوراق اداری، بروشورها، لوح های فشرده و … است، بلکه برای تبلیغات نیز شکیل و مقرون به صرفه می باشد.

نکات مهم:

1 – طراحی فولدر باید بر اساس نقشه های مونتاژی که در جدول پایین آمده است، تنظیم شود.

2-  از طراحی طرح های تمپلات (با مصرف مرکب بسیار زیاد) پرهیز نمایید.
3- برای زیبایی بیشتر فولدر، در طرح رو و پشت آن، از قرار دادن متن و نوشتار در فاصله کمتر از 3 سانتیمتری حاشیه های آن خودداری نمایید.
4- پس از اتمام طراحی و قبل از تهیه خروجی مناسب، کلیه خطوط محدوده برش و خط تا را حذف نمایید، در غیر این صورت این خطوط به همراه طرح چاپ خواهد شد که مسئولیت آن به عهده مشتری می باشد.

5- در طراحی فایل دقت شود که جهت نوشته ها و یا تصاویر و… مطابق با مونتاژ باشد.

6- در تمامی فولدرها ، از قسمت برش و خط تا حداقل 10 میلیمتر فاصله رعایت شود.

7- تمام فولدرهایی که در مونتاژ آنها امکان قرار دادن کارت ویزیت هست، اولویت، دقت و کیفیت چاپ و قالبزنی با فولدر می باشد و احتمال خطا و خرابی در کارت ویزیت وجود خواهد داشت.

8- 2 تا 3 میلیمتر از دورتادور طرح شما برش خواهد شد. لطفا این مسئله را در نظر داشته باشید.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 1

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 2 - چسبی

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 3 - چسبی

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 4 - چسبی

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 6 - چسبی

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 7

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 8

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 9

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 10

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

راهنمای طراحی فولدر طرح 11